Algemene voorwaarden

Introductie

Deze overeenkomst beschrijft de gebruikers rechten en plichten, en die van Arcazoid, een handelsnaam van Dynora, geregistreerd in Nederland onder KvK nummer 24317392 ("Arcazoid", "wij" of "ons"), gerelateerd aan deze website en de service die daarop worden aangeboden door Dynora. Door te registreren op Arcazoid, geef je aan akkoord te gaan met deze voorwaarden, en ga je automatisch akkoord elke keer dat je gebruik maakt van de diensten van Arcazoid. De afnemer van deze diensten zal worden aangeduidt als "Speler".

Registratie

Door te registreren geeft de Speler aan ouder te zijn dan 18 jaar, of indien de Speler jonger is dan 18 jaar, toestemming te hebben van zijn ouders.

Door te registreren geeft de Speler zijn goedkeuring over het gebruik van zijn persoonsgegevens volgens het Privacy Beleid.

Het is de Speler niet toegestaan om meer dan een (1) Account te bezitten. Wanneer vermoed wordt dat de Speler meerdere Accounts bezit, behoudt Arcazoid het recht om het gewonnen prijzengeld niet uit te keren.

Intellectuele en/of industriele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele en/of industriele eigendom gebruikt op deze website zoals de spellen, vormgeving en andere aspecten zullen uitsluitend berusten bij Dynora. Aan de Speler worden alleen beperkte gebruiksrechten verleend.

Fraude

De Speler mag op geen enkele manier het normale verloop van het spel beinvloeden, om zo de score of het behendigheidsaspect te beinvloeden. Wanneer vermoed wordt dat de Speler zijn score op een frauduleuze manier behaald heeft, behoudt Arcazoid het recht om het gewonnen prijzengeld niet uit te keren, een onderzoek te starten en het account van de Speler te blokkeren.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de spellen en competities die worden aangeboden op de Arcazoid website en de gevolgen hiervan zijn voor eigen risico van de Speler.

Arcazoid is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het meedoen aan competities en/of het spelen van spellen.

Arcazoid heeft het recht om bij overmacht de diensten te beindigen.

Arcazoid is niet aansprakelijk voor uitspraken van derden die op de website hebben plaatsgevonden.

Betalingen

Betalingen of pogingen tot betalingen die gedaan zijn om het speeltegoed op te hogen worden niet teruggestort.

Uitbetalingen

Er kan pas geld worden overgemaakt op de rekening van de Speler indien zijn prijzensaldo 20 euro of meer bedraagt. Het maximumbedrag dat wekelijks aan de Speler kan worden overgeboekt bedraagt 200 euro (inclusief BTW).

Beindiging Account

Als de Speler schriftelijk aangeeft zijn Account te willen beindigen, zullen zijn persoonsgegevens uit onze database verwijderd worden.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

My Arcazoid

Inloggen

Registreren

Registreer nu je eigen Arcazoid!

Verander:

< soort >
< haar >
< hoofd >
< torso >
< benen >
< voeten >